Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành Sóc Trăng

Có 464 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Châu Thành Sóc Trăng. Các công ty tại Huyện Châu Thành Sóc Trăng tập trung chủ yếu ở Xã An Hiệp 136 công ty, ...

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU KHUÔN

2200748244

Thửa đất số 687, Tờ bản đồ số 05, đường tỉnh 932, ấp Phú Hữu, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành