Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Thạnh Trị Sóc Trăng

Có 287 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Thạnh Trị Sóc Trăng. Các công ty tại Huyện Thạnh Trị Sóc Trăng tập trung chủ yếu ở ...

CÔNG TY TNHH O&H LOONG PTY

2200750363

Thửa đất số 11+16, tờ bản đồ 05 và 09 ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị