Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Trần Đề Sóc Trăng

Có 461 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Trần Đề Sóc Trăng. Các công ty tại Huyện Trần Đề Sóc Trăng tập trung chủ yếu ở Thị Trấn Trần đề 118 công ty, Thị Trấn Lịch Hội Thượng 85 công ty, ...

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH PHONG

2200755234

Thửa đất Số 88, Tờ bản đồ Số 39, ấp Ngan Rô 1, Thị Trấn Trần đề, Huyện Trần Đề