Các công ty Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan tại Sóc Trăng

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan tại Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU KHUÔN

2200748244

Thửa đất số 687, Tờ bản đồ số 05, đường tỉnh 932, ấp Phú Hữu, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành