Các công ty Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê tại Sóc Trăng

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê tại Sóc Trăng

Công Ty TNHH Sáng Quang

2200217807

349 Khu dân cư Sáng Quang, Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng