Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thành Phố Sóc Trăng Sóc Trăng

Có 3252 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Sóc Trăng Sóc Trăng. Các công ty tại Thành Phố Sóc Trăng Sóc Trăng tập trung chủ yếu ở Phường 2 717 công ty, Phường 3 463 công ty, Phường 6 300 công ty, Phường 4 283 công ty, Phường 7 235 công ty, Phường 1 167 công ty, Phường 8 162 công ty, Phường 9 129 công ty, ...