Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng

Có 511 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng. Các công ty tại Thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng tập trung chủ yếu ở Phường 1 85 công ty, ...

CÔNG TY TNHH TRẦN TĂNG

2200753822

Thửa đất 918, tờ bản đồ 03, ấp Mỹ Thanh, Xã Vĩnh Hải, Thị Xã Vĩnh Châu