Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Sóc Trăng

Trên địa bàn Sóc Trăng đang có 7313 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Sóc Trăng tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 3252 công ty, Huyện Mỹ Xuyên 652 công ty, Thị xã Vĩnh Châu 511 công ty, Huyện Châu Thành 464 công ty, Huyện Trần Đề 461 công ty, Huyện Kế Sách 427 công ty, ...

CÔNG TY TNHH DIỄM TRẦN

2200759856

Thửa đất số 144, tờ bản đồ số 9, ấp Hòa Nhờ A, Xã Hòa Tú II, Huyện Mỹ Xuyên